Toppers

 • Arts


  Muskan
  94.6%
 • Commerce


  Pannagi
  89.6%
 • Medical


  Deepak Vashisht
  96%
 • Non- Medical


  Rajat Seniwal
  94.2%
 • Arts


  Navpreet Kaur
  96.2%
 • Commerce


  Bhupinder Rawat
  91.4%
 • Medical


  Pooja Vashisht
  95.4%
 • Non- Medical


  Jeewanjot Kaur
  92.6%


  Gagandeepa
  92%


  Harminder Kaur
  91.2%


  Shivam
  90.4%
 • Non- Medical


  Diksha Pundir
  93%


  Simranjit Kaur
  92.4%